Mae’r pwll wedi bod ar gau ers 20fed Mawrth oherwydd Covid 19. Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru heddiw (31ain Gorffennaf) y gall pyllau nofio yng Nghymru ailagor y mis nesaf. Rydym yn dechrau paratoi ar gyfer ailagor yn ystod yr wythnosau nesaf.

Comments are closed.