Cost mynediad 2021

Taliadau mynediad ar gyfer amserlen gyfyngedig newydd covid 2021
Nofio i oedolion £6.00
>Nofio iau £4.00
Eerobeg dwr
£8.00
Gwersi nofio iau £6.00
Gwersi nofio i oedolion £8.00
       
 Llogi pwll preifat
£60.00
Llogi lôn breifat £18.00
****** rydym yn gobeithio ailgyflwyno Saunas, offer gwynt, tocynnau misol pan fydd cyfyngiadau’n caniatáu