Cost mynediad 2021

Taliadau mynediad ar gyfer amserlen gyfyngedig newydd covid 2021
Nofio i oedolion
£6.00
Nofio iau
£4.00
Eerobeg dwr £8.00
Gwersi nofio iau £6.00
Gwersi nofio i oedolion £8.00
Llogi pwll preifat
£60.00
Llogi lôn breifat
£18.00
****** rydym yn gobeithio ailgyflwyno Saunas, offer gwynt, tocynnau misol pan fydd cyfyngiadau'n caniatáu